Mand sidder foran computeren
Kursus

Markedsinformation og -analyse (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

På modulet lærer du at analysere forhold, der vedrører problemstillinger inden for national og international handel, og at komme med løsforslag.

Fakta

Navn:
Markedsinformation og -analyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at analysere kulturelle, markedsrelaterede og markedsføringsmæssige problemstillinger. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du bliver i stand til at analysere, planlægge og udføre markedsanalyse og markedsføring for din virksomhed. Du lærer at se opgaverne i et internationalt perspektiv,  og du får værktøjer, så du kan udarbejde en markedsføringsstrategi til et internationalt marked.

Du får viden om:

Grundlæggende markedsanalyse

 • Dataindsamling
 • Datakilder
 • Markedsanalyseprocessen
 • Markedspotentiale
 • Kunders købsadfærd og købskriterier på BtC - og BtB markeder
 • Virksomhedens nationale og internationale markeder og kunder.

Internationalisering

 • Internationaliseringsprocessen
 • Markedsudvælgelse
 • Markedsindtrængningsstrategi.

Kultur

 • Kulturparametre
 • Kulturteori
 • Kulturanalyse og interkulturel kompetence.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. september 2024
15. november 2024
Online Kommunikation Dagundervisning 6000 Kolding