Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Kursus

Markedsinformation og -analyse (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

På modulet lærer du at analysere forhold, der vedrører problemstillinger inden for national og international handel, og at komme med løsforslag.

Fakta

Navn:
Markedsinformation og -analyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at analysere kulturelle, markedsrelaterede og markedsføringsmæssige problemstillinger. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du bliver i stand til at analysere, planlægge og udføre markedsanalyse og markedsføring for din virksomhed. Du lærer at se opgaverne i et internationalt perspektiv,  og du får værktøjer, så du kan udarbejde en markedsføringsstrategi til et internationalt marked.

Du får viden om:

Grundlæggende markedsanalyse

 • Dataindsamling
 • Datakilder
 • Markedsanalyseprocessen
 • Markedspotentiale
 • Kunders købsadfærd og købskriterier på BtC - og BtB markeder
 • Virksomhedens nationale og internationale markeder og kunder.

Internationalisering

 • Internationaliseringsprocessen
 • Markedsudvælgelse
 • Markedsindtrængningsstrategi.

Kultur

 • Kulturparametre
 • Kulturteori
 • Kulturanalyse og interkulturel kompetence.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2022
23. juni 2023
Matematik trin 1 Dagundervisning 5800 Nyborg
*
7. september 2022
16. november 2022
Markedsinformation og -analyse - bil Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. september 2022
31. januar 2023
Markedsinformation og analyse Aftenundervisning 6000 Kolding
*
20. september 2022
31. januar 2023
Markedsinformation og analyse Aftenundervisning 6000 Kolding
*
23. januar 2023
10. marts 2023
Markedsinformation og analyse Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. januar 2023
24. marts 2023
Ledelse og økonomistyring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
22. januar 2024
15. marts 2024
Markedsinformation og analyse Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. april 2023
15. juni 2023
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge