Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Kursus

Salgsledelse (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

På modulet lærer du at organisere og lede salget i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Salgsledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du får praktiske værktøjer til at lede en gruppe medarbejderne, og du lærer at reflektere over din rolle som salgsleder, og hvad din ledelsesstil betyder for medarbejdernes motivation og resultater.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til salgsledelse, så du selvstændigt kan vurdere og formidle praksisnære og situationsbestemte løsningsmuligheder inden for salgsledelse.

Du lærer at tage ansvar for salgsledelsen og at reflektere over din rolle som salgsleder.

I undervisningen arbejder du med:

  • Ledelses- og motivationsteori
  • Salgslederens opgaver, lederstil, -rolle og -udvikling
  • Rekruttering og aflønning af sælgere og organisering af salget
  • Træning og udvikling af sælgere og salgsorganisationen
  • Planlægning, rapportering og salgsopfølgning
  • Markedspotentiale og budgettering

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. oktober 2022
29. november 2022
Salgsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. september 2023
4. december 2023
Registrering og tilstandsvurdering Dagundervisning 2900 Hellerup
4000 Roskilde