Mand sidder foran computeren
Kursus

Salgsledelse (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

På modulet lærer du at organisere og lede salget i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Salgsledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får praktiske værktøjer til at lede en gruppe medarbejderne, og du lærer at reflektere over din rolle som salgsleder, og hvad din ledelsesstil betyder for medarbejdernes motivation og resultater.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til salgsledelse, så du selvstændigt kan vurdere og formidle praksisnære og situationsbestemte løsningsmuligheder inden for salgsledelse.

Du lærer at tage ansvar for salgsledelsen og at reflektere over din rolle som salgsleder.

I undervisningen arbejder du med:

  • Ledelses- og motivationsteori
  • Salgslederens opgaver, lederstil, -rolle og -udvikling
  • Rekruttering og aflønning af sælgere og organisering af salget
  • Træning og udvikling af sælgere og salgsorganisationen
  • Planlægning, rapportering og salgsopfølgning
  • Markedspotentiale og budgettering

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse