Akademiuddannelsen i HR
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i HR

Uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde med ansættelse, fastholdelse og udvikling af medarbejdere på både operationelt og strategisk niveau.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i HR
Andre betegnelser:
Akademiuddannelsen i human resource
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du arbejder med kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling, og med hvordan HR-indsatsen kan bidrage positivt til, at virksomheden når sine mål. Du får viden og kompetencer på både menneskeligt og organisatorisk niveau.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere inden for HR-området, fx HR-chefer, HR-managers og partners, personale- og rekrutteringskonsulenter og lignende jobprofiler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

Du lærer at udvikle og gennemføre en HR-strategi. Du arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og lærer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indebærer, at du kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Valgfri moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt. 

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld akademiuddannelse i ledelse giver titlen AU i HR.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Human Resource.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • HR i praksis  (10 ECTS)
 • Forretningsdrevet HR  (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Personalejura (10 ECTS)
 • Kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS
 • HR og ledelse i en global verden (5 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

 

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Er du interesseret i at videreuddanne dig, kan næste step fx være en diplomuddannelse.

Få en oversigt over mulige diplomuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk