Akademiuddannelsen i HR
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i HR

Uddannelsen giver et praktisk grundlag for at arbejde med human ressources, og den kvalificerer dig til at varetage HR-funktionen på et strategisk og udviklingsorienteret plan.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i HR
Andre betegnelser:
Akademiuddannelsen i human resource
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11 - 89.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsens moduler omfatter både HR som et internt anliggende, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling er i fokus, men også HR som et eksternt anliggende i forhold til HR i en global verden. Du vil få viden og kompetencer på både menneskeligt og organisatorisk niveau.

Uddannelsen henvender sig til chefer, medarbejdere, specialister og konsulenter inden for human resources.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

Du lærer at udvikle og gennemføre en HR-strategi. Du arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og lærer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indebærer, at du kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Akademiuddannelsen i HR er en videregående voksenuddannelse inden for området ledelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Den strategiske HR-funktion  (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling  (10 ECTS)
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv  (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Personalejura (10 ECTS)
 • HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
 • HR i en global og mangfoldig verden (5 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 11 - 89.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Læs mere om mulige arbejdsområdet og typer af job inden for administration, strategi og personale og organisation, udvikling og rådgivning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede, som enten var eller er kommet i beskæftigelse, er ansat i en lang række brancher med mange ansatte, hvor Forsvaret, Politiet og retsvæsnet er den største enkeltaftager. En række virksomheder inden for engroshandel, supermarkeder og varehuse udgør en anden stor gruppe.

Anden videnservice omfatter en række designvirksomheder, fotografiske virksomheder, samt tolkebureauer.

Kategorien Andre dækker over uddannelsens alsidighed og stor spredning blandt virksomheder (mere end 100 brancher).

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk