Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Forretningsdrevet HR (akademiuddannelsen i HR)

Du lærer om HR-strategi og -politik og at prioritere HR-indsatser, der understøtter virksomhedens strategi og forretningsmæssige behov.

Fakta

Navn:
HR i praksis (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får indsigt i de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed, og du lærer at forstå HR-indsatsers betydning for, at virksomheden når sine mål.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver dig indsigt i de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed, og du lærer at forstå HR-indsatsers betydning for at virksomheden når sine mål.

Du får viden om væsentlige forudsætninger for at lykkes med organisatoriske forandringsprocesser, herunder den enkeltes reaktion på forandringer.

Du lærer at:

  • indgå i arbejdet med at gennemføre udviklings- og forandringsprocesser
  • beskrive, analysere og vurdere HR-nøgletal med udgangspunkt i datadrevet informations-indsamling
  • beskrive, analysere og vurdere strukturelle og kulturelle problemstillinger, som relaterer sig til HR
  • vurdere praksisnære problemstillinger, hvor der er behov for udvikling og forandring.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessted

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. marts 2024
4. juni 2024
Forretningsdrevet HR Dagundervisning 2900 Hellerup
*
1. februar 2025
30. juni 2025
Forretningsdrevet HR Fjernundervisning 1