Akademiuddannelsen i HR
Kursus

HR i praksis (akademiuddannelsen i HR)

På modulet lærer du at rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere ud fra et HR-perspektiv.

Fakta

Navn:
HR i praksis (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktionen, lige som du lærer om centrale udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og deres betydning for virksomheden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med klassiske HR-opgaver som rekruttering, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du lærer også at tage aktivt del i værdiskabende samarbejdsprocesser med linjeledelsen og andre relevante aktører med en professionel HR-tilgang - og at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder vedrørende HR til ledelsen og andre relevante aktører.

Emner i undervisningen:

  • HR’s opgaver, roller og organisering
  • Employer branding og rekruttering
  • Motivation og fastholdelse
  • Læring og kompetenceudvikling
  • Senioraktiviteter og fratrædelser

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. marts 2024
10. juni 2024
HR i praksis Dagundervisning 2900 Hellerup
*
19. februar 2024
21. juni 2024
Engelsk trin 1 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
19. august 2024
27. september 2024
HR i praksis Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. august 2024
27. september 2024
HR i praksis ledige Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. september 2024
31. december 2024
HR i praksis Fjernundervisning 1
*
12. september 2024
24. januar 2025
HR i praksis Dagundervisning 8260 Viby J