Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Samtalen som redskab (akademiuddannelsen i HR)

På modulet tilegner du dig metoder til løsning af konflikter, og du lærer at bruge samtalen som redskab. Du beskæftiger dig med emner som kommunikationsteori, coaching og konflikthåndtering.

Fakta

Navn:
Samtalen som redskab (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 16.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Forløbet giver dig forudsætninger for at afholde samtaler med medarbejderne. Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i HR.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en helhedsforståelse af nogle af de væsentligste emner inden for samtale, coaching og konflikthåndtering i relation til HR-arbejdet.

Du lærer bl.a. at håndtere og gennemføre samtaler i overensstemmelse med forud fastlagte personalepolitiske retningslinjer, og du kan anvende specifikke samtaleteknikker afhængig af samtalens karakter .

Kurset beskæftige rsig med følgende emner:

  • Samtaler som psykologiske kontrakter
  • Bedømmelses- og medarbejdersamtaler
  • Krav til samtaler der har juridiske/ansættelsesretlige konsekvenser
  • Dialogværktøjer
  • Brugen af udviklende og coachende samtaler
  • Etik i samtaler

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 16.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. januar 2021
24. marts 2021
Samtalen som redskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2021
23. marts 2021
Samtalen som redskab DSV hold 27 Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. april 2021
18. maj 2021
HK - Samtalen som redskab Turbo - Hold 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2021
15. oktober 2021
Samtalen som redskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2021
30. september 2021
HK - Samtalen som redskab Turbo - Hold 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2021
10. december 2021
Samtalen som redskab Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. november 2021
15. december 2021
HK - Samtalen som redskab Turbo - Hold 3 Dagundervisning 6000 Kolding