Akademiuddannelsen i HR
Kursus

HR og ledelse i en global verden (akademiuddannelsen i HR)

På modulet lærer du at anvende centrale teorier og metoder, der vedrører HR-arbejde i en international sammenhæng.

Fakta

Navn:
HR og ledelse i en global verden (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Kurset giver dig forudsætning for at håndtere HR-problemstillinger i en globaliseret og mangfoldig verden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig klar forståelse af din egen HR-rolle i en international organisatorisk sammenhæng.

Du vil få en forståelse for, hvad forskellige kulturer og forskellige organisatoriske set-up betyder for ledelse og HR-praksis i transnationale og globale virksomheder, og du lærer tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med ledelsessystemet i en international sammenhæng .

Du arbejder med:

  • Landekulturer
  • International personaleledelse
  • HR-roller og organisering i transnationale virksomheder
  • Forskellige tilgange til HR-arbejde på tværs af landegrænser
  • HR-funktionens værdiskabelse i kontekster af mangfoldighed og internationalisering

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse