Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Rekruttering (akademiuddannelsen i HR)

På kurset lærer du at varetage det samlede rekrutteringsflow fra behovet for en ny medarbejder opstår og til medarbejderen er ansat.

Fakta

Navn:
Rekruttering (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 16.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig bl.a. med udarbejdelse af job- og personprofiler, jobopslag samt afholdelse af ansættelsessamtaler.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet kvalificerer dig til at varetage opgaver, der knytter sig til rekrutteringsprocessen i en virksomhed. Du lærer bl.a. at afdække, om virksomhedens kompetencebehov skal dækkes via rekruttering af nye medarbejdere, tilførsel af midlertidige ressourcer eller ad en helt tredje vej.

Du lærer desuden at tilrettelægge og gennemføre et ansættelsesinterview, der afdækker kandidatens kvalifikationer og potentiale set i lyset af den ønskede profil.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 16.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. september 2021
1. november 2021
Rekruttering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. oktober 2021
1. november 2021
Rekruttering Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. oktober 2021
9. december 2021
Rekruttering Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. april 2022
30. juni 2022
Rekruttering Aftenundervisning 6000 Kolding
*
2. maj 2022
30. maj 2022
Rekruttering Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. maj 2022
29. juni 2022
Rekruttering Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. oktober 2022
31. oktober 2022
Rekruttering Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. april 2023
30. juni 2023
Rekruttering Aftenundervisning 6000 Kolding