Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i HR)

Som afslutning på akademiuddannelsen i HR skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 - 9.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport, som skal vise, at du på et teoretisk og metodisk grundlag kan løse problemstillinger inden for HR.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med et afsluttende projekt er, at du kan:

  • Formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende den valgte metode i en problemløsning, der relaterer sig til praksis
  • Præsentere problemstilling, metode, problemløsning, læring og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig og visuel form

Du får desuden undervisning i metodelære, hvor du lærer at indsamle, bearbejde og sammenfatte data på et videnskabsteoretisk grundlag.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i skriftligt projekt.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.000 - 9.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. februar 2024
18. marts 2024
Projektledelse Diplom Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
21. august 2023
11. oktober 2023
Afgangsprojekt HR Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2023
22. december 2023
Afgangsprojekt HR Dagundervisning 2900 Hellerup
*
23. august 2023
22. december 2023
Afgangsprojekt HR Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
21. september 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt HR Aftenundervisning 6000 Kolding
*
17. august 2022
30. juni 2023
Dansk trin 4 Aftenundervisning 5800 Nyborg
*
21. september 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt HR Aftenundervisning 6000 Kolding
*
2. oktober 2023
22. november 2023
Afgangsprojekt HR Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. november 2023
18. januar 2024
Afgangsprojekt HR Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2023
31. august 2023
Sproglig variation - enkeltfag fra kandidattilvalg i Nordisk sprog og litteratur Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
7100 Vejle
8660 Skanderborg
*
16. september 2022
7. oktober 2022
Dansk trin 1 Dagundervisning 5000 Odense C