akademiuddannelsen i beskæftigelse
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for beskæftigelsesområdet.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i beskæftigelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Typisk 10.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Du får viden om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen. Du lærer at analysere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være virksomhedskontakten eller ungeindsatsen.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der arbejder i et jobcenter, i en a-kasse eller ved en anden aktør på beskæftigelsesområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. Du får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet Administration og forvaltning.

Uddannelsen består af 5 fagmoduler á 10 ECTS-points. 2 fagmoduler er obligatoriske og 3 vælges blandt de valgfrie fagmoduler. Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler

 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen(10 ECTS)
 • Unge og voksnes valg og valgprocesser (10 ECTS)
 • Mentor inden for beskæftigelsesområdet (10 ECTS)
 • Virksomhedsserice og jobformidling (10 ECTS)
 • Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Sygefraværsindsatsen (10 ECTS)
 • Ungeindsatsen (10 ECTS)
 • Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)

De valgfri moduler kan også vælges uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Kontakt uddannelsesstedet hvis du har brug for vejledning. 

Afgangsprojekt
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 15 ECTS inden for fagområdet og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Et modul koster typisk 10.000 kr. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for arbejde med vejledning.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.