akademiuddannelsen i beskæftigelse
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Du får kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for beskæftigelsesområdet.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i beskæftigelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen, og du lærer at analysere praksisnære problemstillinger.

Du lærer at varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være virksomhedskontakt eller ungeindsats.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der arbejder i et jobcenter, i en a-kasse eller ved en anden aktør på beskæftigelsesområdet.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. Du får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Tre valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse giver titlen AU i beskæftigelse.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Employment.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs mere om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (10 ECTS)
 • Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Mentor inden for beskæftigelsesområdet (10 ECTS)
 • Sygefraværsindsatsen (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Unge og voksnes valg og valgprocesser (10 ECTS)
 • Ungeindsatsen (10 ECTS)
 • Virksomhedsserice og jobformidling (10 ECTS)

De valgfrie moduler kan også vælges uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfrie moduler.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Med akademiuddannelsen i beskæftigelse kan du arbejde med vejledning og aktivering af ledige. Du kan bl.a. arbejde i et jobcenter, i en a-kasse eller i virksomheder inden for beskæftigelsesområdet. 

Mere uddannelse

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Se alle diplomuddannelser