foto af sundhedspraksis
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for social- og sundhedsområdet. Du får viden om alle aspekter af et sammenhængende patientforløb.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i sundhedspraksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om professionel praksis i sundhedssektoren, og du får kompetencer inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der arbejder inden for social og sundhed samt det pædagogiske område. Du kan fx have en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling.

Du får indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Uddannelsen ruster dig til at varetage generelle såvel som specialiserede arbejdsopgaver inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet samt inden for det pædagogiske område.

Opbygning

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består to obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Professionel praksis (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Demens (10 ECTS)
 • Fra uforståelig adfærd til tryghed og trivsel - set i et dobbeltperspektiv (10 ECTS)
 • Innovativ praksis (10 ECTS)
 • Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer (10 ECTS)
 • Multikompleks præhospital praksis (10 ECTS)
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS)
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf skal du have mindst 20 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Langt de fleste af de nyuddannede er beskæftiget på plejehjem og på hospitaler.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for pleje- og omsorgsarbejde.

Mere uddannelse

Er du interesseret i at videreuddanne dig, kan uddannelsen give dig adgang til relevante diplomuddannelser, fx indenfor det sundhedsfaglige område. Det kan være uddannelser som den sundhedsfaglige diplomuddannelse eller diplomuddannelsen i psykiatri.

Se diplomuddannelser indenfor det sundhedsfaglige område. 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.