foto af sundhedspraksis
Kursus

Multikompleks præhospital praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet giver forudsætninger for at tage del i den akutte indsats, der starter på skadestedet og under transporten til hospitalet.

Fakta

Navn:
Multikompleks præhospital praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om begrebet multisygdom og en forståelse for de udfordringer og dilemmaer, du vil møde i den præhospitale praksis. Desuden lærer du at lave en helhedsvurdering af patientens tilstand, så du kan igangsætte den rette behandling.

Kurset er nyt og udbydes fra april 2024.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet klæder dig på til at vurdere og anvende metoder og teknologier, som passer til den enkelte patients situation.

Du får viden om sygdomme og symptomer, så du kan hjælpe borgere, der fx har flere lidelser (fysiske og psykiske) og måske misbrugsproblemer.

Du lærer bl.a. at:

 • vurdere og håndtere komplekse problemstillinger i den præhospitale praksis
 • samarbejde med patienten, pårørende og samarbejdspartnere på tværs af fag
 • evaluere egen indsats
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til patient, pårørende og samarbejdspartnere
 • anvende teori om sygdomme og symptomer til at forstå patientens tilstand og situation

Modulet henvender sig til ambulancebehandlere, der vil videreuddanne sig til paramedicinere. Du skal have mindst tre års erhvervserfaring.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Erhvervserfaring

Du skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring:

 • Enten tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse til ambulancebehandler
 • Eller tilsvarende uddannelse og arbejde som ambulancebehandler i mindst tre år

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse