foto af sundhedspraksis
Kursus

Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet giver dig forudsætninger for at agere i akut opstået krisesituationer, som du kan opleve i et presset møde med patienter og borgere.

Fakta

Navn:
Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at handle, koordinere, håndtere og samarbejde i en akut opstået krise- eller beredskabssituation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulets har fokus på krisehåndtering og giver dig redskaber til at håndtere akut opståede krise- eller beredskabssituationer.

Du arbejder med:

  • Indsats, styring og koordinering i krise- og beredskabssituationer, fx kommunikation, roller, opgaver, relationer og samarbejde
  • Procedurer, planer, systemer, handlinger og arbejdsgange inden for fagområdet, fx normalisering og sikring af krise- og beredskabssituationer samt ansvars- og rollefordeling
  • Psykologi relateret til kriser og akut opståede beredskabssituationer, bl.a. mental parathed, konflikthåndtering, stress, traumereaktioner og handlingsevne og – muligheder

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse