foto af sundhedspraksis
Kursus

Innovativ praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

På modulet lærer du at indgå i samskabelsesprocesser, der har relation til et indsatsområde inden for eget praksisfelt

Fakta

Navn:
Innovativ praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen har fokus på udvikling af tværfaglige indsatsområder, fx velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet har fokus på udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation.

Du lærer bl.a. at anvende forskellige teorier og metoder, der fremmer samskabelses- og innovationsprocesser i egen praksis. Udarbejdelse en problemanalyse, der tager udgangspunkt i udvalgt indsatsområde fra din egen arbejdspraksis, er også en del af pensum.

Du beskæftiger dig med følgende emner:

  • Samskabelse og innovation i forhold til at udforske og udfordre nuværende praksis.
  • Problemanalysen i relation til et udvalgt indsatsområde
  • Mennesker i forandringsprocesser
  • Afprøvning og implementering af nye tiltag
  • Evaluering af egen og andres indsats i forhold til innovative tiltag

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse