Akademiuddannelsen i sundhedspraksis
Kursus

Kvalitetsudvikling og dokumentation (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis for at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet.

Fakta

Navn:
Kvalitetsudvikling og dokumentation (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis for at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet har fokus på at give dig færdigheder og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.

Du arbejder med:

  • Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller
  • Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved dokumentation og evaluering
  • Kvalitetssikring
  • Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber
  • Innovation i praksisfeltet.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. januar 2022
6. maj 2022
Kvalitetsudvikling og dokumentation Dagundervisning 6100 Haderslev