Akademiuddannelsen i sundhedspraksis
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Som afslutning på akademiuddannelsen i sundhedspraksis udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Type:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 9.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Projektet skal dokumentere, at du kan bruge de metoder og modeller, der findes inden for fagområdet, til at beskrive og analysere en praktisk problemstilling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Det afsluttende afgangsprojekt har til formål at opøve den studerendes kompetence til at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet.

Ud fra fagområdets metoder og modeller skal man kunne beskrive og analysere en praksisnær problemstilling samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 9.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.