foto af sundhedspraksis
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Som afslutning på akademiuddannelsen i sundhedspraksis udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Type:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Projektet skal dokumentere, at du kan bruge de metoder og modeller, der findes inden for fagområdet, til at beskrive og analysere en praktisk problemstilling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Det afsluttende afgangsprojekt har til formål at opøve den studerendes kompetence til at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet.

Ud fra fagområdets metoder og modeller skal man kunne beskrive og analysere en praksisnær problemstilling samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse