Akademiuddannelsen i sundhedspraksis
Kursus

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis med pleje og omsorg for borgere med flere lidelser, somatiske såvel som psykiske.

Fakta

Navn:
Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får viden og kompetencer, så du bliver i stand til at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Hovedemne for undervisningen er udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, som kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer. Det gælder både psykiske og somatiske sygdomme, kulturelle mønstre samt misbrug.

Du får viden om følgende emner:

  • Multisygdom – med fokus på koblingen af strukturerede observationer
  • Borgerens mestring af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
  • Redskaber til prioritering af opgaver i forhold til borgerens samlede situation
  • Analyse og refleksion af paradokser og dilemmaer i en multikompleks praksis
  • Læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis  

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 8.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
1. november 2022
21. december 2022
Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praks Aftenundervisning 7400 Herning