foto af sundhedspraksis
Kursus

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis med pleje og omsorg for borgere med flere lidelser, somatiske såvel som psykiske.

Fakta

Navn:
Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden og kompetencer, så du bliver i stand til at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Hovedemne for undervisningen er udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, som kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer. Det gælder både psykiske og somatiske sygdomme, kulturelle mønstre samt misbrug.

Du får viden om følgende emner:

  • Multisygdom – med fokus på koblingen af strukturerede observationer
  • Borgerens mestring af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
  • Redskaber til prioritering af opgaver i forhold til borgerens samlede situation
  • Analyse og refleksion af paradokser og dilemmaer i en multikompleks praksis
  • Læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis  

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse