foto af sundhedspraksis
Kursus

Socialpædagogik og psykiatri (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)

Modulet har fokus på borgere i udsatte positioner og de levevilkår, der kendetegner denne borgergruppe.

Fakta

Navn:
Socialpædagogik og psykiatri (akademiuddannelsen i sundhedspraksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du opnår kompetencer til professionelt at indgå i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde, herunder at inddrage borger, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at håndtere praksisnære problemstillinger i relation til borgere i udsatte positioner, borgernes pårørende og øvrige samarbejdspartnere, fx at håndtere de konflikter, der kan opstå i mødet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Du får viden om følgende emner:

  • Borgere i udsatte positioner – kendetegn og levevilkår
  • Relationens betydning for det professionelle møde med borgere i udsatte positioner
  • Mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik
  • Styrkelse af borgerens handlekompetence

Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse