amu i køretøjsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Køretøjsområdet

På køretøjsområdet lærer du fx at installere og reparere komfortsystemer til regulering af klima og affjedring samt sikkerhedsudstyr som airbag, selestrammere og startspærresystemer.

Fakta

Navn:
Køretøjsområdet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276

Nogle kurser giver forudsætninger for at reparere el-anlæg og elektroniske systemer i forskellige køretøjer. Andre kurser giver mulighed for at specialisere sig i reparation og udskiftning af motor- og transmissionssystemer, hvor der er fokus på at reducere brændstofforbruget og øge motorydelsen. I andre lærer du om reparation og udskiftning af styretøj og undervogn.

Kurserne henvender sig især til faglærte mekanikere.

Se alle AMU-kurser inden for området Køretøjer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Køretøjsområdet omfatter kurser inden for emnerne:

  • Installation af komfort- og sikkerhedsanlæg
  • Reparation og udskiftning af motor- og transmissionssystemer
  • Reparation af el-anlæg
  • Reparation og udskiftning af styretøj og undervogn

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Køretøjsområdet omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Køretøjsområdet er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Fejlfinding avancerede emissionssystemer
Servicering og reparation af brintkøretøjer
Service og rep. af CNG og LNG køretøjer over 3.5 T
Dækrep. og monteringstek. på person- og varevogne
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer
Klargøring og kosmetisk reparation
Rep. og fejlfinding på undervogn og affjedring
Fejlfinding på køleanlæg
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer
Fejlfinding på sikkerhedssystemer
Måleteknik og avanceret fejlfinding
Funktionskontrol af benzinmotorstyring
Kontrol og fejlfinding på klimastyring
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer
Måleteknik ved simpel fejlfinding
Kontrol og fejlf. på køretøjers hydrauliske anlæg
Dæktyper (afbalancering og kontrol)
Hjulafbalancering og kosmetisk optimering
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
Motorstyringssys.,kontrol,fejlf.,fejlret.
Kontrol af komfortanlæg i køretøjer
Elektroniske applikationer på køretøjstestere
Sikkerhed og miljø ved arbejde med rustbeskyttelse
Klargøring af køretøjer og både trin for trin
Avanceret klargøring af køretøjer og både
Udbedring af mindre skader med lakstift på autolak
Introduktion af køretøjsmodeller
Kontrol og fejlfinding af SCR system
Service og vedligehold af personbiler med gasmotor
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4
Grundlæggende testerkursus, autoområdet
Grundlæggende motorstyring, autoområdet
Grundlæggende fejlsøgning, autoområdet
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn
Funktionskontrol af AEBS og Lane guard systemer
Commonrail motorstyring emission
Commonrail motorstyring
Diagnosticering af person- og lastvogne
Elektr. vejledningslitt. inkl. elektr. servicebog
Kontrol og fejlfinding på netværkssystemer
Avanceret benzinmotorstyring & emissionssystemer
Reparation & fejlfinding på undervogn & affjedring
Højvolt-batteriteknologi i El-Hybride køretøjer
Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Hjulbremser -
Rudeilimning og reparation af stenslag
Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder
Reparation af ABS-bremser -
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer
Reparation af airbaganlæg
Afprøvning af trykluftanlæg - lastvogn
Afprøvning, justering og vurdering af bremseevne - lastvogn
Reparation af ABS-anlæg med elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Reparation af gearkasse -
Reparation og justering af styrende hjul og aksler på vogntog - lastvogn
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg
Helhedsafprøvning af bil
Reparation af airconditionsanlæg
Reparation af elektronisk klimateknik (ECC)
Montering og reparation af navigationsanlæg -
Fejlfinding på afstandsreguleret cruise control (ACC)
Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter -
Kontrol, fejlfinding og reparation af viske/vaskesystemer
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Diesel, elektr. motorstyring og 4 ventilteknologi
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information