Kursus

Fejlfinding på afstandsreguleret cruise control (ACC)

Du lærer at anvende din viden om de involverede systemer og kommunikationen mellem dem i forbindelse med fejlfinding på cruise control-anlæg.

Fakta

Navn:
Fejlfinding på afstandsreguleret cruise control (ACC)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3380-

Fejlfinding på afstandsreguleret cruise control (ACC) er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om fejlfinding på afstandsreguleret cruise control.

Mål

Målet er, at du kan fejlfinde på ACC-systemet og udskifte defekte komponenter samt vejlede en kunde i ACC-systemets funktionsprincip.

Du lærer at

  • udlæse fejlkoder og fortolke dem i forbindelse med reparation
  • foretage korrekt udskiftning af defekte komponenter ud fra en viden om alle involverede systemer: Traditionelle cruise control-systemer, elektronisk styrede bremsesystemer og radarsensorens funktionsprincip

Du baserer desuden dit arbejde på en grundlæggende viden om CAN databuskommunikation mellem systemerne.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold