Kursus

Dæktyper (afbalancering og kontrol)

Deltageren kan udskifte, reparere, montere og afbalancere dæk på personbiler, varevogne og lastvogne, herunder foretage en sikkerhedsmæssig visuel kontrol af stål- og letmetal fælge. Deltageren opnår kendskab til håndtering af High Performance og Ultra High Performance dæk, samt Run Flat dæk. Deltageren kan vejlede i forhold til dækvalg, biltype og kørselsbehov.

Fakta

Navn:
Dæktyper (afbalancering og kontrol)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
40923-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til mekanikere, der er beskæftiget med reparation og montage af dæk og som skal kunne afbalancere og optimere hjul.

Mål

Deltageren kan i forhold til fabrikantens anvisninger og sikkerhedsmæssige forhold, udskifte, montere og afbalancere dæk på personbiler, varevogne og lastvogne, herunder foretage en sikkerhedsmæssig visuel kontrol af stål- og letmetal fælge. Deltageren opnår kendskab til håndtering af High Performance og Ultra High Performance dæk, samt Run Flat dæk i såvel teori som praksis. Deltageren kan vejlede i forhold til dækvalg, biltype og kørselsbehov. Deltageren opnår teoretisk og praktisk kendskab til anvendte afbalanceringsteknikker, herunder matchning og optimering, vejkraftvariation og brug af eksempelvis vibrationsdæmpende pulver. Deltageren kan reparere dæk på personbiler, varevogne og lastbiler sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra gældende skadestabeller og regler. Deltageren har viden om forskellige dæktypers opbygning, konstruktion og driftsbetingelser, samt viden om korrekt udførelse af forskellige typer af dækreparationer herunder disses indflydelse på dækkets styrke og levetid.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser