Kursus

Hjulbremser -

Du lærer blandt andet at bruge din viden om bremser til at reparere, justere, udskifte og renovere dele.

Fakta

Navn:
Hjulbremser -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3297-

Hjulbremser er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere eller andre, der har brug for specialiseret viden om reparation og renovering af bremser.

Mål

Målet er, at du - ud fra din viden om aktiveringssystemers funktion og virkemåde - kan kontrollere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer samt vurdere sidekast og slid som et element i kundevejledningen.

Du kan reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer samt udskifte eller renovere belægninger, tromler og skiver.

Desuden kan du kontrollere bremseskivers tykkelse og vurdere behov for afdrejning.

Varighed

2,5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser