Kursus

Reparation af airconditionsanlæg

Du lærer alle processer i forbindelse med reparation af airconditionanlæg.

Fakta

Navn:
Reparation af airconditionsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3371-

Reparation af airconditionanlæg er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om reparation af airconditionanlæg.

Mål

Målet er, at du kan tilrettelægge og gennemføre fejlfinding på airconditionanlæg, herunder udskifte kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, fordamper, kondensator, sensorer, tørrefilter og ekspansionsventil/drosselventil samt reparere tilhørende ledningsnet.

Ud fra princippet i kølekredsen lærer du at arbejde inden for de gældende regler for blandt andet sikkerhed og miljø.

Du lærer at anvende en fyldestation.

Desuden kan du foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser