Kursus

Reparation af ABS-bremser -

Du lærer at bruge din viden om ABS-systemets selvdiagnose til at fejlfinde og reparere på systemet.

Fakta

Navn:
Reparation af ABS-bremser -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3320-

Reparation af ABS-bremser er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om reparation af ABS-bremser.

Mål

Du lærer at:

  • tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et ABS-bremsesystem ud fra din viden om ABS-systemets selvdiagnose
  • udmåle omdrejningsføler samt foretage udskiftning af hjulfølere, signalkrans, hydroaggregat og styreboks

Varighed

2,5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser