Kursus

Rudeilimning og reparation af stenslag

Du lærer at skifte og reparere bilruder og vejlede kunden om den bedste løsning.

Fakta

Navn:
Rudeilimning og reparation af stenslag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3307-

Rudeilimning og reparation af stenslag er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere eller andre, der har brug for specialiseret viden om ilimning og reparation af bilruder.

Mål

Målet er, at du kan udskifte en ilimet rude og vejlede kunden ud fra både en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering.

Du kan blandt andet bruge din viden om arbejdsprocesserne til at foretage reparation af stenslag.

Varighed

2,5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser