Kursus

Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder

Du lærer at udføre serviceeftersyn med elektronisk fejlfinding og anvende udlæsningen til at udfærdige en servicerapport.

Fakta

Navn:
Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3311-

Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere eller andre, der har brug for specialiseret viden om serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder.

Mål

Målet er, at du kan udføre et serviceeftersyn på køretøjet efter bilens serviceskema samt udlæse fejlkoder og nulstille serviceindikator.

Du lærer at udfærdige servicerapport med eventuelle kommentarer om delenes tilstand samt redegøre for mulige fundne ekstraarbejder.

Du lærer desuden at levere en kundevenlig behandling af køretøjet fra start til slut.

Varighed

2,5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser