Kursus

Kontrol, fejlfinding og reparation af viske/vaskesystemer

Du lærer at anvende din viden om lovkrav til viske/vaskesystemer til at udføre alle processer i forbindelse med test og reparation af systemerne.

Fakta

Navn:
Kontrol, fejlfinding og reparation af viske/vaskesystemer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3388-

Kontrol, fejlfinding og reparation af viske/vaskesystemer er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om kontrol, fejlfinding og reparation af viske/vaskesystemer.

Mål

Målet er, at du på baggrund af din viden om lovkrav til viske/vaskesystemer og deres opbygning kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af systemerne.

Du lærer at

  • udmåle spændingstab og anvende ledningsdiagrammer samt værkstedshåndbøger
  • planlægge et arbejdsforløb
  • vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomiske vurdering

Varighed

2 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser