Kursus

Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg

Du lærer om alle processer i forbindelse med kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg.

Fakta

Navn:
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
8 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3359-

Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg.

Mål

Målet er, at du kan tilrettelægge og gennemføre fejlfinding på et benzinindsprøjtningsanlæg, og at du kan håndtere benzin under hensyn til personlig sikkerhed og miljø.

Du lærer at udskifte brændstoftank, benzinpumper, dyser, trykregulator og filter samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet, herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks samt udmåle og fortolke emissionsværdier fra en gastester.

Varighed

8 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser