Kursus

Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Fakta

Navn:
Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
48100-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte mekaniker, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen, kategori 3 & 4, samt har nogle års erfaring med synsgennemførelse og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan forstå og udføre registreringssyn af: Brugte importerede køretøjer på baggrund af viden om brug af Data-erklæring, CoC-dokument, typeattest, typegodkendelse, udenlandske registreringsdokumenter og erklæringer. Konstruktivt ændret køretøjer på baggrund af viden om håndtering af ombyggede køretøjer, samt mulighed for tildeling af ny typebetegnelse og stelnummer. Replika-køretøjer på baggrund af viden om, hvad der definerer et replika-køretøj. Motorredskaber (herunder minitrucks) på baggrund af viden om, hvad der definerer et motorredskab, samt regler for omklassificering af bil til motorredskab. ATV-køretøjer til traktor på baggrund af viden om definitioner og klassificeringsregler, samt procedurer i forbindelse med godkendelse af køretøj som supplerende handikaphjælpemiddel. Derudover kan deltageren forstå og udføre: Kvalitetsstyring af synsarbejdet på baggrund af viden om ISO 9001-standard og krav i bekendtgørelsen om synsvirksomheder. Kontrol af synsfri sammenkobling. Indberetning til DMR (Digital Motorregistrering) efter senest opdaterede retningslinjer fra SKAT.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.