Kursus

Afprøvning af trykluftanlæg - lastvogn

Du lærer at udføre alle processer i forbindelse med afprøvning af trykluftanlæg.

Fakta

Navn:
Afprøvning af trykluftanlæg - lastvogn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3326-

Afprøvning af trykluftanlæg - lastvogn er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere eller andre, der har brug for specialiseret viden om afprøvning af trykluftanlæg på lastvogne.

Mål

Målet er, at du kan afprøve trykluftanlæggets forsyningsdel og vurdere, om det opfylder lovens krav.

Du lærer at

  • udføre kontrol og vurdering af oppumpningstid, indkoblingstryk, udkoblingstryk, overstrømstryk og sikringstryk, samt at vurdere, om tæthed og luftforbrug overholder lovkrav
  • udføre kontrol og vurdering af en synkron trykstigning i bremsemembraner og -cylindre i sammenhæng med forøgelsen af bremsetrykket

Varighed

2 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser