Kursus

Rep. og fejlfinding på undervogn og affjedring

Deltageren kan kontrollere, fejlfinde og justere undervognen og affjedring. Deltageren kan ud fra sin viden om styretøjsgeometridata og lovkrav vurdere funktionalitet og tilstand af styretøj, affjedring og undervogn samt kontrollere de enkelte komponenter i opbygningen herunder udskifte støddæmpere og fjederkonstruktioner. Deltageren kan udføre et reparationsforløb på styretøjet.

Fakta

Navn:
Rep. og fejlfinding på undervogn og affjedring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
40638-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel

Mål

Deltageren kan på baggrund af fabrikantens forskrifter kontroller, fejlfinde og justere undervognen og affjedring. Deltageren kan ud fra viden om styretøjsgeometridata og lovkrav vurdere funktionalitet og tilstand af styretøj, affjedring og undervogn samt kontrollere de enkelte komponenter i opbygningen samt udskifte støddæmpere og fjederkonstruktioner samt tilrettelægge et sikkerhedsmæssigt og rationelt reparationsforløb herunder foretage en udmåling af styretøjets indstillinger. Deltageren opnår kendskab til konstruktionsmæssige varianter af styretøj og undervogn, fx multilink, 4 linker og passiv medstyrende bagaksler.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser