Kursus

Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter -

Du lærer at anvende din viden om lovkrav til lygter til at udføre alle processer i forbindelse med test og reparation af lygter.

Fakta

Navn:
Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3387-

Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om kontrol, fejlfinding og reparation af lygter.

Mål

Målet er, at du på baggrund af din viden om lovkrav til køretøjets lygtesystem kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter.

Du lærer at

  • udmåle spændingstab og anvende ledningsdiagrammer og værkstedshåndbøger
  • planlægge et arbejdsforløb
  • fortolke og overføre din viden om klemmebetegnelser og symboler, som anvendes i elektriske diagrammer, til konkrete kredsløb og komponenter
  • vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering

Varighed

2 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser