Kursus

Diagnosticering af person- og lastvogne

Deltageren kan tilrettelægge og foretage et korrekt fejlfindingsforløb på bilens samlede elektriske styringer.Deltageren kan, ved hjælp af diagnosetester, analysere og vurdere elektriske systemers indbyrdes sammenhænge ved fejltilstande.Deltageren kan sammensætte relevante måledata fra den enkelte styreenhed og danne en komplet diagnose.

Fakta

Navn:
Diagnosticering af person- og lastvogne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
48538-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere, der har eller ønsker at arbejde med service og reparation af person- og lastvogne.

Mål

Deltageren kan på baggrund af fabrikantens forskrifter tilrettelægge og foretage et korrekt fejlfindingsforløb på bilens samlede elektriske styringer. Herunder kan deltageren: - ved hjælp af en diagnosetester analysere og vurdere elektriske systemers indbyrdes sammenhænge ved fejltilstande, herunder f.eks. imellem motorstyring - sikkerhedsstyringer, motorstyring - infotainmentsystemer, motorstyring - airconditionsystem eller karrossericomputer - instrumentering.- sammensætte relevante måledata fra den enkelte styreenhed og danne en komplet diagnose, samt foretage en samlet vurdering af bilens samlede tilstand på de elektriske styresystemer.- foretage sikkerhedsmæssigt korrekt slutkontrol af diagnosticerede eller tilpassede styreenheder.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.