Kursus

Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn

Efter gennemført kursus kan deltageren tilrettelægge og gennemføre fejlfinding og reparation af køleanlæg på over 2,5 kg fyldmængde, herunder udføre mindre reparationer af rør og slanger, samt foretage fejlsøgning af tryk- og isvagt systemer.

Fakta

Navn:
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
48176-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder eller ønsker at arbejde med service og reparation af bus og lastvogne (rullende materiel) med fyldemængde over 2,5 kg.

Mål

Deltageren kan: - tilrettelægge og foretage kontrol, fejlfinding og servicering af køleanlæg på busser og lastvogne, på baggrund af fabrikantens forskrifter, samt udføre mindre reparationer af rør og slanger.- foretage korrekt afprøvning og fejlfinding, herunder tømning, fyldning, evakuering og tæthedsprøvning på baggrund af viden om køleanlægs opbygning og funktion. - kontrollere det elektriske system i et køleanlæg eksempelvis tryk- og isvagt.- anvende testudstyr til kontrol og fejlsøgning, herunder lækagekontrol med spormiddel og genindvendingsenhed.- udføre reparation af rør ved brug af eksempelvis skære ringe eller omløbere, samt udskiftning af eksisterende slanger ved brug af presseværktøj.- arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kølemiddel i henhold til gældende danske og internationale regler.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.