Kursus

Sikkerhed og miljø ved arbejde med rustbeskyttelse

Deltageren kan tilrettelægge en komplet rustbeskyttelse ud fra sprøjteskemaer og får viden om personlig sikkerhed og miljøpåvirkninger ved arbejdets udførelse. Deltageren får viden om vedligeholdelse og indstilling af sprøjteudstyr og om en effektiv slutkontrol og rengøring af køretøjet.

Fakta

Navn:
Sikkerhed og miljø ved arbejde med rustbeskyttelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
47114-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med undervognsbehandling, klargøring, service og vedligehold på person- og lastvogne.

Mål

Deltageren kan tilrettelægge en komplet rustbeskyttelse ud fra sprøjteskemaer og får viden om personlig sikkerhed og miljøpåvirkninger ved arbejdets udførelse, så mindst mulig forurening og materialeforbrug opnås.Deltageren får viden om vedligeholdelse og indstilling af sprøjteudstyr så unødigt spild af olieprodukter undgås, samt der sikres en ensartet kvalitet, der kan indgå i en garantiordning med løbende kvalitetskontrol. Deltageren får viden om en effektiv slutkontrol og rengøring af køretøjet så deltageren er i stand til at overdrage og vejlede kunden omkring efterbehandling af køretøjet. Deltageren får kendskab til rustangreb på forskellige metaller og produkters rustbeskyttende virkning. Deltageren får viden om generering af spildprodukter, så unødig miljøpåvirkning undgås.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser