Kursus

Montering og reparation af navigationsanlæg -

Du får viden om GPS’ens sender og modtager. Blandt andet lærer du at afprøve og fejlfinde på systemet, og du får forudsætninger for at vejlede kunder.

Fakta

Navn:
Montering og reparation af navigationsanlæg -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3379-

Montering og reparation af navigationsanlæg er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om montering og reparation af navigationsanlæg på personvogne.

Mål

Målet er, at du ud fra din viden om sender og modtager samt navigationsanlæggets opbygning og funktion kan foretage en afprøvning samt tilrettelægge og gennemføre fejlfinding på systemet.

Du lærer at udmåle og kontrollere komponenterne i systemet og vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

Varighed

4 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser