Kursus

Commonrail motorstyring emission

Deltageren opnår viden om opbygningen samt funktionen af forskellige typer af diesel emissionssystemer, f.eks. høj- / lavtryks EGR, partikelfiltertyper, katalysatortyper SCR, NSC, LNT eller oxidations med flere, samt sensorer / aktuatorer og gældende og fremtidige lovkrav på emissionssystemer.

Fakta

Navn:
Commonrail motorstyring emission
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
48536-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere, der har eller ønsker at arbejde med service og reparation af person- og lastvogne.

Mål

Deltageren opnår viden om opbygningen samt funktionen af forskellige typer af diesel emissionssystemer, herunder f.eks. høj- /lavtryks EGR, partikelfilter, katalysatorer, som f.eks. SCR, NSC, LNT eller oxidations mm. Derudover opnår deltageren opnår viden om sensorer og aktuatorer, samt gældende og fremtidige lovkrav på emissionssystemer, samt viden om sikkerhed ved arbejde på emissionssystemer.På baggrund af den opnåede viden kan deltageren:- tilrettelægge og foretage kontrol, udmåling og fejlfinding på emissionssystemer på baggrund af fabrikantens foreskrifter, samt ud fra relevant måledata fra diagnosetester. - vurdere og udmåle fx høj- og lavtryks EGR, partikelfiltertyper, katalysatortyper, som fx SCR, NSC, LNT eller oxidations mm.- udmåle sensorer og akuatorer, som fx bredbåndssonde, NOx-sensor, udstødningstemperatursensor, differenstryksensor eller spjæld- og ventilstyring.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.