Kursus

Servicering og reparation af brintkøretøjer

Deltageren opnår viden om servicering af brint- og brændselscellekøretøjer.

Fakta

Navn:
Servicering og reparation af brintkøretøjer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
40060-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel.

Mål

På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt service- og inspektionsarbejde på brint- og brændselscellekøretøjer.Deltagerne kan vurdere de sikkerhedsmæssige risici og anvende sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler korrekt.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i funktionen og opbygningen af brændselscellekøretøjer samt supporterende systemer som f.eks. kølesystemer, indsugningsluftfugter, tanksystemer og højspændingssystemer.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i diagnosemetoder på brændselscellesystemer samt tilhørende elektroniske kontrol systemer.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.