Kursus

Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer

Du lærer at udføre fejlfinding og reparation på dieselanlæg og elektronisk styrede forvarmesystemer.

Fakta

Navn:
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3322-

Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere eller andre, der har brug for specialiseret viden om kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer.

Mål

Målet for dieselindsprøjtningsanlæg er, at du kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg ud fra fabrikantens forskrifter.

Du lærer at:

  • udskifte, reparere og justere pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet
  • udmåle brændstoftilførslen og foretage kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester og vurdere resultatet
  • håndtere dieselolie korrekt i forhold til personlig sikkerhed og miljøhensyn

Målet for forvarmesystemer er, at du ved udmåling af komponenterne kan fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer og reparere eller udskifte defekte elementer i systemet.

Du lærer at:

  • identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktorer samt fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system
  • kontrollere, om systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler

Varighed

10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser