Kursus

Reparation af gearkasse -

Du lærer at lokalisere og udbedre fejl i gearkasser.

Fakta

Navn:
Reparation af gearkasse -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
7 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3336-

Reparation af gearkasse er et enkeltfag fra uddannelsen til mekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til mekanikere og andre, der har brug for specialiseret viden om reparation af gearkasser.

Mål

Målet er, at du kan tilrettelægge og gennemføre fejlfinding på en gearkasse, fx udskifte lejer, gearhjul og synkromesh-ringe i gearkassen. Du vil desuden kunne vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

Du lærer at

  • gennemføre funktionskontrol på en automatgearkasse
  • lokalisere fejl på adskilt gearkasse og udføre reparation og justering efter fabrikantens anvisninger
  • foretage oliekontrol på en automatgearkasse

Varighed

7 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser