amu i elektronik- og svagsstrømsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Elektronik- og svagstrømstekniske område

Her kan du specialisere dig i drift, produktion og service inden for elektronikbranchen. Du kan beskæftige dig med data- og teleteknisk udstyr, men også med maritim elektronik og udstyr til medicobranchen.

Fakta

Navn:
Elektronik- og svagstrømstekniske område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252

Du lærer fx at opsætte og installere apparater, anlæg og systemer, og du kan konfigurere og drifte server- og backupløsninger, operativsystemer og netværk. Du lærer også at yde kundebetjening og rådgivning. På nogle kurser får du forudsætninger for at kvalitetssikre medicoteknisk udstyr, der anvendes på hospitaler. På andre kan du specialisere dig i udvikling og indkøring af udstyr til test og produktion.

Kurserne henvender sig især til faglærte, typisk radio-tv-fagteknikere og elektronikfagteknikere, men fx også datateknikere, teleinstallationsteknikere, telesystemteknikere, kontorserviceteknikere og it-supportere.

Se alle AMU-kurser inden for området Elektronik- og svagstrømsteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Det elektronik- og svagstrømstekniske område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Installation og drift af tele- og datateknisk udstyr
  • Opgaver ved produktion og service af medicoteknisk udstyr
  • Produktionstekniske opgaver ved fremstilling af elektronik
  • Reparation af elektronikapparater og -udstyr
  • Udvikling og modifikation af elektronikapparater og -udstyr

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Det elektronik- og svagstrømstekniske område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Elektronik- og svagstrømstekniske område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr
Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver
Datakommunikation, drift og vedligeholdelse
Datakommunikation, opbygning af multilags datanet
Datakommunikation, opbygning af routede datanet
Elektronik: forstærkerteknik og reparation
Elektronik: transducerteknik
Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation
Power Supply: analoge teknologier
Switch Mode Power Supply: teknikker og teknologier
Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger
Switch Mode Power Supply: reparationsmetoder
Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring
Elektronik: reparation - måleteknikker
Elektronik: reparation - loddeteknikker
Digitalteknik: anvendelse af teknikker og begreber
Digitalteknik: anvendelse af teknikker & koblinger
Mikroprocessor: arkitektur og anvendelse
Mikroprocessor: struktureret programudvikling
Mikroprocessor: service og fejlfinding
HF-teknik: teknikker og begreber
HF-teknik: fejlfinding og reparation
EMC: dæmpning af elektrisk støj
EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb
IP Telefoni, konfigurering på netværk
EMC, løsning af støjproblemer
Reparation af Switch-Mode Power Supply
HF modtageteknik og måleteknik
Digital signal Processor, teknik og programmering
Instrumentering, program. af test og målsystemer
FPGA teknik, design og simulering
Kvalitetslodning, loddeteknik efter IPC standard
Kvalitetslodning, inspektion efter IPC standard
Teknologisk ajourføring audio/video-systemer
Droneteknologi: Systemforståelse
Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
Instrumentering-objektorienteret programmering
Microcomputer: Programudvikling på Linux-platform

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information