Kursus

EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb

Deltageren kan udføre EMC fejlsøgning og -retning på elektronisk udstyr, og kan hertil anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr, og kan endvidere udføre EMC-målinger og herudfra afgøre arten af og kilden til elektrisk støj, og om det elektroniske udstyr overholder EMC krav til ind-/udstråling. Deltageren kan her anvende opnået viden omkring elektrisk støj og EMC testudstyr.

Fakta

Navn:
EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43888-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation på elektroniske kredsløb og systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik, digitalteknik og grundlæggende EMC.

Mål

Deltageren kan udføre EMC fejlsøgning og fejlretning på elektronisk udstyr og kan hertil anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr. Deltageren kan endvidere udføre EMC-målinger og herudfra afgøre arten af og kilden til elektrisk støj, og om det elektroniske udstyr overholder EMC krav til ind-/udstråling i henhold til gældende normer og regler. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden omkring elektrisk støj, EMC testudstyr og om EMC krav iht. gældende normer og regler.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.