Kursus

IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design

Uddannelsesmålet er opdelt i 3 delmål. - Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT opgaver, omhandlende:1. Valg af sensortype, samt kvalitetsmåling og fejlanalyse på sensor-outputs (2 dage)2. Valg af kommunikationsteknologi og sikkerhedsløsning, samt risikoanalyse og fejlfinding (2 dage)3. Anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger (1 dag).

Fakta

Navn:
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49561-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Mål

Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT relaterede opgaver, som omfatter:- Udvælgelse af sensortyper og sensorsystemer i forhold til en given opgave- Kvalitetsmåling og -validering af sensor-outputs- Fejlanalyse på analoge, digitale, serielle og trådløse outputs- Valg af datakommunikationsteknologi, der er egnet i forhold til opbygning af en given IoT/IIoT løsning- Vurdering af mulige sikkerhedsproblemer i valgte datakommunikationsteknologi, og herunder om der er behov for yderligere sikkerhedsløsninger- Foretage en risikoanalyse for eventuelle sikkerhedsfejl, som kan medføre følgefejl, og herunder om der er behov for at indføre forebyggende foranstaltninger- Elementær fejlfinding på trådede og trådløse netværksforbindelser- Anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.