Kursus

IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering

Uddannelsesmålet er opdelt i 2 delmål.Deltageren kan: 1. Opbygge en embedded løsning på et Breadboard, og anvende det embeddede systems programmeringssprog til at fremstille en mindre løsning. 2. Opbygge og programmere en IoT/IIoT embedded løsning, der integrerer en sensor med et embedded system, hvor udviklet program analyserer/bearbejder dataene inden de sendes på nettet.

Fakta

Navn:
IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
6,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49562-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Mål

Deltageren kan:- Beskrive hvilke elementer, der indgår i et embedded system, omfattende hardware, interfacemuligheder, styresystem, programmeringssprog og tilhørende udviklingsværktøj- Ud fra en konkret opgave og med et standard embedded system, opbygge en mindre prototype-løsning på et Breadboard- Anvende det embeddede systems programmeringssprog til at fremstille en mindre løsning- Opbygge og programmere en IoT/IIoT embedded løsning på et Breadboard, der integrerer en sensor med et embedded system, og hvor det udviklede program kan analysere eller bearbejde signalet/dataene inden det/de sendes på nettet (fx i forhold til at mindske datamængden)- Foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet løsning.

Varighed

6,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.