Kursus

Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling

Uddannelsesmålet er opdelt i 2 delmål.1. Deltageren kan beskrive hvilke statistiske grundbegreber, metoder og modeller, der typisk anvendes i Big Data løsninger. 2. Deltageren kan beskrive de grundlæggende principper i databehandling rettet mod Big Data, med fokus på Instant indsamling af data fra forskellige datakilder, herunder validering, sortering, samkøring og forbehandling af data.

Fakta

Navn:
Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
8,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49564-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Mål

Deltageren kan beskrive hvilke statistiske grundbegreber, metoder og modeller, der typisk anvendes i Big Data løsninger, og kan herunder:- Designe en konceptuel datamodel- Foretage ukompliceret datamodellering og hertil anvende et relevant værktøj- Opbygge semantiske datamodeller- Beskrive hvilke principper og muligheder, der indgår i streaming af data- og snowflakemodeller- Beskrive hvilke arkitekturer og muligheder, der indgår i ETL-løsninger (Extract, Transform, Load) som Kafka (real-time streaming af data)- Beskrive hvilke principper og muligheder, der indgår i forbindelse med flytning af data, og herunder Data Ingest processer- Beskrive hvilke principper og muligheder, der indgår i datahåndtering og herunder Data Governance- Beskrive hvilke arkitekturer og muligheder, der indgår i SQL-løsninger som Hive (Infrastruktur løsning)Desuden kan deltageren kan beskrive og anvende de grundlæggende principper i databehandling rettet mod Big Data, med fokus på Instant indsamling af data fra forskellige datakilder, herunder validering, sortering, samkøring og forbehandling af data, og kan herunder:- Gennemføre dataanalyser under anvendelse af en tidsrelevant softwareløsning- Forstå hvordan man bringer data sammen i en Advanced Analytics model, der gør, at man bliver klogere- Ud fra en konkret opgave, opbygge en mindre løsning, der bygger på Advanced Analytics- Beherske dokument- og grafdatabaser som datakilder, og har viden om datastrukturen- Anvende et tidsaktuelt business analytics værktøj som fx Power BI, Tableau eller Qlik

Varighed

8,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.