Kursus

Instrumentering, program. af test og målsystemer

Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og udvikle basale applikationer til computerba-serede test- og målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede måleinstrumenter, og kan herunder anvende et specifikt udviklingssoftware, samt opnået viden om programudvikling, meto-der til styring af instrumenter, kommunikationsstandarder, dataopsamling og visualisering af data.

Fakta

Navn:
Instrumentering, program. af test og målsystemer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
47219-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med opbygning af test- og målesystemer. Der forudsættes, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til programmering, måleinstrumenter og måleteknik.

Mål

Deltageren kan selvstændigt og i forhold til en given opgave installere, konfigurere samt udvikle basale applikationer til computerbaserede test- og målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede måleinstrumenter.Deltageren kan herunder anvende et specifikt udviklingssoftware, samt den opnåede viden om programudvikling, dataopsamling, databehandling og visualisering af data.Deltageren kan endvidere anvende opnået viden om kommunikationsstandarder mellem instrumenter og computersystemer, samt om instruktioner og metoder til styring af instrumenter.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser