Kursus

Datakommunikation, opbygning af multilags datanet

Deltageren kan opbygge, installere, konfigurere og suppor-tere Multilag-Switchede campusnetværk, og kan implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til opdeling af netværk, redundans, tidskritiske tjenester, optimering af trafikken, sikkerhed og tilslutning af trådløse enheder. Deltageren kan fejlsøge/-rette, og anvende værktøjer til overvågning på netværket.

Fakta

Navn:
Datakommunikation, opbygning af multilags datanet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
42175-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med data-/telekommunika¬tionssystemer, og som skal kunne arbejde med opbygning, installation, konfiguration og support i forhold til større Multilags Switchede netværk.

Mål

Deltageren kan opbygge, installere, konfigurere og supportere driftsikre og skalerbare Multilag-Switchede campusnetværk, og kan desuden implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til opdeling af netværk, overførsel af data mellem netværk, redundans i netværket, tidskritiske tjenester, administration og optimering af netværkstrafikken, prioritering af tidskritisk trafik, integration af sikkerhedsløsninger og tilslutning af trådløse enheder.Deltageren kan endvidere foretage fejlsøgning og -retning på Multilag-Switchede campusnetværk, og kan herunder anvende relevante værktøjer til overvågning på netværket.

Varighed

10 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser