Kursus

HF-teknik: fejlfinding og reparation

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre kontrolmålinger og ukompliceret fejlfinding i apparater, der indeholder HF-kredsløb, og kan herunder anvende den nødvendige dokumentation. Deltageren kan her anvende sin opnåede viden om måling og fejlfinding på apparater, der indeholder HF-kredsløb.

Fakta

Navn:
HF-teknik: fejlfinding og reparation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43838-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation, hvori der indgår HF-teknik.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik og HF-teknik.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre kontrolmålinger og ukompliceret fejlfinding i apparater, der indeholder HF-kredsløb, og kan herunder anvende den nødvendige dokumentation. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om måling og fejlfinding på apparater, der indeholder HF-kredsløb. Deltageren kan endvidere anvende datablade og anden dokumentation over komponenter i HF-kredsløb med henblik på reparation.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.