Kursus

HF-teknik: teknikker og begreber

Deltageren kan, i forbindelse med service, arbejde med systemer, hvori der indgår HF-teknik og kan her anvende opnået viden om radiobølger og deres udbredelse, svingningskredse og deres koblingsformer, filtre, modulationsformer og demodulation. Deltageren kan endvidere udføre simple beregninger på svingningskredse, lav- og højpasled, herunder fasedrejning og impedansforhold.

Fakta

Navn:
HF-teknik: teknikker og begreber
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43829-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation, hvori der indgår HF-teknik. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med service, arbejde med systemer, hvori der indgår HF-teknik. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om radiobølger og deres udbredelse, udbredelsesforhold i forbindelse med trådløs kommunikation og mobilkommunikation, svingningskredse og deres koblingsformer, LC-filtre, mekaniske filtre, krystal-filtre, keramiske filtre og filtre til anvendelse i impulskredsløb, modulationsformerne (Amplitude Modulation, Frekvens Modulation og Phase Modulation) samt demodulation og digital modulation. Deltageren kan endvidere udføre simple beregninger på svingningskredse (LC-led), lavpasled og højpasled, herunder fasedrejning og impedansforhold.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.