Kursus

Elektronik: forstærkerteknik og reparation

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre systematisk fejlfinding på forstærker-kredsløbs-grundkoblinger bl.a. indeholdende transistorer, operationsforstærk og FET og kan i den forbindelse anvende opnået viden om forstærkerkredsløb, analyse på AC- og DC-forhold, Off-set, comparator, integrator, instrumentationsforstærk., ideel diode og aktive frekvens-korrektionskredsl.

Fakta

Navn:
Elektronik: forstærkerteknik og reparation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43741-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre systematisk fejlfinding på forstærkerkredsløbs-grundkoblinger indeholdende transistorer, operationsforstærkere og FET-transistorer samt komponenter, der indgår i grundkoblingerne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om forstærkerkredsløb, analyse på AC- og DC-forhold på grundkoblinger, Off-set, comparator, comparator med hysterese, integrator, instrumentationsforstærker, ideel diode og frekvens-korrektionskredsløb i form af aktive filtre. Deltageren kan endvidere udføre ukomplicerede beregninger omkring AC- og DC-forhold på forstærkerkredsløb.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.